De 4 T’s van Het Nieuwe Werken – Tolerantie

Het Nieuwe Werken (of kortweg HNW) is binnen werkend Nederland onderhand een veel gebruikte term geworden. Veel partijen hebben het erover, bedrijven bieden technische oplossingen, trainingen en steeds meer organisaties gaan over tot een andere benadering van traditionele werkprocessen. Wat zijn nu dingen om rekening mee te houden?

Factor Tolerantie
Willen we eigenlijk anders werken? Ik heb goede ervaringen, maar niet iedereen zit te springen om een verandering van werkpatroon. Zeker niet als die gedurende een veelheid aan jaren is opgebouwd. Waarom willen we dan per sé toch HNW invoeren binnen organisaties? Wat zijn voordelen, wat zijn nadelen? En hoe kunnen we die aanwenden ten bate van de werkprocessen binnen ons bedrijf, onze afdeling of onze organisatie? Het beantwoorden van die vraag leidt tot een breder draagvlak binnen alle geledingen. Natuurlijk is het implementeren van een goede strategie een investering in huidige werkprocessen. Leidinggevenden dienen echter ook te beseffen dat het met name gericht dient te zijn op de toekomst.


Nieuwe generatie
René Boender beschrijft in zijn boek ‘Generatie Z’ een nieuwe generatie die vanaf nu de arbeidsmarkt gaat betreden. Deze generatie, grofweg geboren na 1991, groeien op met internet, digitale middelen en hebben een andere kijk op arbeidstijd en werkmethodiek dan de generaties ervoor. Van nature voelen deze ‘digital natives’ zich thuis in werken aan veel dingen tegelijk, het zogenaamde multitasking. Traditiegetrouw hebben organisaties de neiging om jong talent te laten wennen aan de cultuur van het bedrijf. Organisaties die invoeren van HNW als doel hebben gesteld doen er goed aan om deze generatie juist bij het proces te betrekken.

Individualisering 
Waarom? Zij zijn namelijk het bedrijfskapitaal van de toekomst. Geen organisatie zal van de ene op de andere dag HNW invoeren. Maar om inzichtelijk te hebben waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt, daarvoor heb je diverse types medewerkers nodig. Zowel de generatie die volop doordrongen is van de ziel van een organisatie. Leidinggevenden, die hebben een cruciale rol en moeten anders omgaan met het aansturen van medewerkers, aldus een bericht op hetnieuwewerkenblog.nl. Er zal in de toekomst meer en meer sprake zijn van management op individueel niveau. Domweg omdat elk mens een individu is, met eigen methodes, karaktertrekken en motivatie. En dat is helemaal niet erg. In deze individualisering zit namelijk de kracht van Het Nieuwe Werken.

Vliegwiel
Beter gemotiveerde medewerkers zijn zelfstandiger en hebben minder sturing nodig. Vaak zijn dit ook de medewerkers die als vanzelf collega’s begeleiden. Deze medewerkers vergen minder aandacht van leidinggevenden en gedijen prima in die situatie. De aandacht zal veeleer uitgaan naar medewerkers die meer moeite hebben met de omschakeling. En ook die kunnen zo langzaamaan wennen aan de hernieuwde inzichten. Op deze manier wordt binnen een organisatie op een natuurlijke manier gewerkt aan de verbetering van en invoering van nieuwe werkprocessen. Met dit vliegwiel in gedachten wordt er van meerdere kanten gewerkt aan tolerantie omtrent HNW.

Add comment

Comments

Comments are closed.