9 Tips voor succesvol gebruik ICT binnen Het Nieuwe Werken

Als we het hebben over Het Nieuwe Werken, dan houdt dit meer in dan alleen een ICT-oplossing. En toch vormt dit een kritische factor binnen een strategie om anders met arbeid om te gaan. En daar komt direct
Een artikel op Offensiefbereikbaarheid.nl geeft 9 tips waar we rekening mee dienen te houden als we mensen en middelen doelmatig inzetten.

Onderstaande tips worden volledig vervuld binnen ICTricity. Omdat wij zowel mens als techniek binnen ICT een even belangrijke factor vinden werken wij voortdurend aan de optimalisatie van het gebruiksgemak.
ICTricity is hierdoor niet alleen een dienst, maar vooral een totaaloplossing voor vraagstukken die binnen Het Nieuwe Werken leven. Van strategie, ontwerp, implementatie tot ondersteuning.

Tip 1:

Stel altijd eerst vast vanuit welke principes je HNW in je bedrijf wilt invoeren (visiedocument). Vanuit dat perspectief wordt de ICT ondersteuning afgestemd op je wensen. Dus niet andersom! 

Tip 2:

Hoe je de ICT infrastructuur ook inricht, zorg altijd voor een goed afgesteld en altijd werkend draadloos internet (WiFi) en snelle responstijden (opstarten, afsluiten, synchronisatie, citrix- en vpn-verbindingen) om probleemloos te kunnen werken. Deze twee zaken vormen het grootste afbreukrisico voor de adoptie door medewerkers van hun nieuwe mobiele middelen.

Tip 3:

Laat mensen gebruik maken van de middelen die zij prettig vinden en waar zij effectief mee zijn. Laat dit een van de uitgangspunten voor de IT infrastructuur zijn. Dit zal de acceptatie een positieve impuls geven.

Tip 4:

Luister naar uw mensen. Veel ICT afdelingen hebben, al dan niet terecht, het imago zeer bepalend en directief te zijn. Dit werkt een fenomeen in de hand dat shadow IT genoemd wordt. Dit betekend dat mensen hun eigen voorzieningen gaan regelen buiten de ICT afdeling om. Vaak gaat het om gratis tools van het internet die op eigen apparaten gebruikt worden (iPads, thuis pc’s). De ICT afdeling krijgt hierdoor een soort schijncontrole, aangezien zij geen zicht meer heeft op de gebruikte middelen en belangrijker de uitwisseling van informatie. Beter is het daarom samen met de gebruikers de optimale inrichten te bepalen van de ICT infrastructuur.

Tip 5:

Gebruik zoveel mogelijk open standaarden. Dit maakt het mogelijk om met verschillende applicaties gebruik te maken van de ICT infrastructuur en gegevens.

Tip 6:

Kies voor Cloud oplossingen, liefst met een ‘betalen naar gebruik’ verreken methode. Hierdoor hebben de gebruikers, overal waar internet is, toegang tot de oplossingen. Met ‘betalen naar gebruik’  hoef je geen licenties aan te schaffen die niet gebruikt worden. Dit maakt de ICT infrastructuur zeer flexibel en schaalbaar.

Tip 7:

verzorg trainingen voor de medewerkers op de werkvloer, niet in een klaslokaal. Zorg dat mensen in hun eigen situatie, met echt werk, aan de slag gaan met nieuwe middelen. De trainer kan er voor zorgen dat de middelen optimaal worden gebruikt en aansluiten bij de behoefte en activiteiten van de gebruiker.

Tip 8:

maak gebruikers zelf (voor een deel) verantwoordelijk voor de implementatie en ondersteuning voor collega’s. Als je kiest voor middelen die al gebruikt worden door een of meerdere medewerkers, dan kun je deze mensen heel goed inzetten om een succesvolle implementatie te bewerkstelligen.

Tip 9:

Zorg voor goede ondersteuning. Als de tool, het netwerk, of het systeem onverhoopt een keer niet werkt dan moet de gebruiker ergens geholpen worden. Zorg dat iedereen duidelijk is waar hij/zij terecht kan met vragen en storingen